فراخوان جشنواره ادبی،فرهنگی، هنری دانشگاهیان :: جشنواره
×

جشنواره

جشنواره | فراخوان | فستیوال | اولین پایگاه خبری جشنواره ها،رویدادها، فراخوان ها ، نمایشگاه ها-مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ۷۸۳۰۹

Iran & World News

اعلانات


فراخوان جشنواره ادبی،فرهنگی، هنری دانشگاهیان

در پنجشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۱۲ ق.ظ

فراخوان جشنواره ادبی،فرهنگی، هنری دانشگاهیان

15تیرماه 1399


فراخوان جشنواره ادبی،فرهنگی، هنری دانشگاهیان
معاونت فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1398-99مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
هنرمندان بایستی، بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای
هنری و نمایشی، جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و آن را
در تاریخ ماندگار کنند.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران:
این افتخار آفرینی ها، ایثارها و فداکاری ها باید در تاریخ ثبت شود و ماندگار
بماند.مقدمه:
بیماری کرونا در کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای جهان که درگیر این پاندمی هستند، موجب تغییرات کلی و
جزئی بسیار در سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی ما شد که این تغییرات در جاهایی مثبت و سازنده و در جاهایی
توأم با خسران بود. شیوع بیماری کرونا علاوه بر تأثیرات بیماری زایی، بسیاری از اجتماعات، مناسبات و فعالیت های
اقتصادی و اجتماعی را به حالت تعطیلی درآورد. بسیاری از کسب و کارها از فعالیت بازماندند و فعالیت های
آموزشی در مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی به حالت تعلیق درآمد که این، به هیچ عنوان امری خوشایند به
حساب نمی آید ولی این تنهایک روی سکه بود . سکه روی دیگری هم داشت و آن روی سکه، ایثار و از جان
گذشتگی پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها است که در دوران همه گیری این بیماری، رشادت های
بسیار و جان فشانی های تحسین بر انگیزی نمودند. علاوه بر این انسان های دلسوز و فداکار، کمک های مؤمنانه
آحاد مردم جامعه بود که علی رغم درگیری با تهدید این بیماری و با وجود تنگناهای اقتصادی، در عرصه کمک به
هموطنان خود ورود کرده و صحنه های با شکوه همدلی و مهربانی را به نمایش گذاشتند. یکی از دیگر اثرات
سازنده این بیماری، پذیرش توصیه های بهداشتی و عمل به تأکیدات پزشکی و نیز رعایت پروتکلهای سلامت
محور بود که شهروندان فهیم ایرانی به شایستگی از آن ها آگاهی یافته و به آن پایبند بودند.
علاوه بر تأثیرات این بیماری، ما شاهد تغییراتی نیز در سبک زندگی شهروندان بوده ایم که این تغییرات عبارتند از:
گرایش به خانواده و تعامل بیشتر با اعضای آن و تلاش برای گرما بخشی روابط بین اعضاء. گرایش به تولیدات
فرهنگی و هنری از قبیل فیلم، عکس، موسیقی، هنرهای تجسمی و... به ویژه در دوران خانه نشینی، گرایش بیش از
پیش به فضای مجازی و بهره مندی بیشتر از ظرفیت های شبکه های اجتماعی که در بسیاری زمینه ها جایگزین
مناسبی برای روابط غیرضروری حضوری به شمار میروند و...
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در عمل به مسؤلیت اجتماعی از همان نخستین روزهای شیوع بیماری با
بهره مندی از ظرفیت های مجموعه های دانشجویی، مبادرت به راه اندازی پویش «زندگی، دست یاریگر توست...«
نموده و مرحله به مرحله با اقتضای شرایط پیش رفت. در مرحله اول این پویش دانشجویان و فعالان مجموعه های
دانشجویی به کمک ستادهای مقابله با بیماری کرونا شتافتند و با فعالیت های داوطلبانه در مسیر رفع نیازمندیهای
این ستادها وارد صحنه شدند. در گام دوم، سایر ارکان دانشگاه اعم از استادان و کارکنان دانشگاه ها نیز به پویش
پیوستند و با شعار«همه دانشگاهیان، همه مردم» به صحنه مبارزه برای شکست کرونا پرداختند. اما در گام سوم
همزمان با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مواسات و کمک مؤمنانه مجدداً دست به کار گردیده و با راهاندازی«صندوق نیکوکاری دانشگاهیان» پای به میدان حمایت از آسیب دیدگان از بیماری کرونا پرداختند و اینک
در مرحله چهارم پویش، در شرایطی که به لطف خداوند متعال و تلاش مؤثر همه مردم به ویژه پزشکان و کادرهای
درمانی غیور کشور وارد مرحله کنترل بیماری شده است، سعی بر آن داریم تا در راستای پیگیری و تحقق مطالبه به
حق مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با به میدان آوردن ظرفیت های ادبی، فرهنگی،
هنری جامعه دانشگاهی کشور نسبت به ثبت و ماندگاری این تلاش های جهادگونه در تاریخ اقدام نمائیم.
از این رو به منظور هماهنگی انسجام بخشی به فعالیت های دانشگاه ها و پرهیز از اقدامات موازی در این زمینه،
«جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری زندگی، دست یاریگر توست...» با محوریت  5دانشگاه کشور برگزار می شود.
امید است با همت کنش گران عرصه های مورد نظر و حمایت دست اندکاران دانشگاه های کشور، این اقدام نیز با
قرین توفیق گردد.اهداف جشنواره:
- به میدان آوردن ظرفیت کنش گران فرهنگی، ادبی و هنری دانشگاهی به منظور نقش آفرینی در ثبت هنرمندانه
دستاوردهای تلاش چند ماهه کشور در کنترل بیماری کرونا.
- تقویت مسؤلیت اجتماعی جامعه دانشگاهی در مواجهه با موضوعات مهم اجتماع.
- معرفی دستاوردهای دانشگاهیان در زمینه های ادبی، فرهنگی، هنری با موضوع مقابله با بیماری کرونا.
- ترویج فرهنگ سلامت محور با بهره گیری از ابزار ادبیات و هنر.
موضوعات جشنواره:
- کرونا ویروس و مسؤلیت شهروندی در موضوع پیشگیری
- کرونا ویروس و تغییر در سبک زندگی
- کرونا ویروس، همدلی و مهربانی شهروندان
- کرونا ویروس، ایثار و تلاش جهادگونه کادر درمانی
عناوین بخشهای جشنواره:
بخش ادبی:
(شعر، ادبیات، داستان، دل نوشته، یادداشت، مقاله)
بخش فیلم و هنرهای نمایشی:
(تئاتر، نمایش نامه،فیلم کوتاه، فیلم نامه، انیمیشن(پویانمایی،) موشن گرافیک، استندآپ کمدی، پادکست)
بخش هنرهای تجسمی:
(گرافیک، نقاشی طراحی، عکس، خوشنویسی)
بخش هنرهای آوایی:
(موسیقی اصیل ایرانی(فردی، گروهی،) سرود، نواهای محلی)
بخش خلاقیت و نوآوری:
( ایده شو، کارآفرینی اجتماعی، نوآوری اجتماعی، ایده های استارت آپی)دبیرخانه جشنواره:
دبیرخانه مرکزی این جشنواره در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر می باشد
ولی به دلیل تمرکز و دقت نظر در بخشهای تخصصی، برای هر بخش دبیرخانه مجزا تشکیل می شود.
نام دانشگاه بخش شماره دبیرخانه آدرس دبیرخانه
بابلسر، خیابان پاسداران، دانشگاه مازندران،
سازمان مرکززی، طبقزه همکزف، معاونزت
فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه مازندران ادبی 011-35303434
اهواز، ابتدای بلوار گلستان، دانشگاه شزهید
چمران اهواز، معاونت فرهنگی و اجتماعی
061-33330011-19
داخلی 5517
فیلم و هنرهای
نمایشی
دانشگاه شهید چمران
اهواز
سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان،
معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه کردستان هنرهای آوایی 087-33624027
شهرکرد، بلزوار رهبزر، دانشزگاه شزهرکرد،
معاونززت فرهنگززی و اجتمززاعی، صززندوق
پستی 115
038-32321636
فکس32320336
دانشگاه شهرکرد هنرهای تجسمی
مشزهد ، میزدان آزادی، دانشزگاه فردوسزی
مشهد، معاونت فرهنگی و اجتماعی
051-38806478
38806472
ایده پردازی و
خلاقیت
دانشگاه فردوسی
بخش ادبی:
در این بخش، شعر، ادبیات، داستان، دل نوشته، یادداشت، مقاله مورد داوری قرار میگیرند.
شرایط و ضوابط:
 هر فرد می تواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
 این بخش شامل رشته های شعر کلاسیک(غزل، مثنوی، رباعی یا دو بیتی ، قصیده و...) و شعر نو(سپید، نیمایی و.).
نثر ادبی(قطعه ادبی، کاریکلماتور)، ترانه و داستان کوتاه میباشد.
 آثززار بایززد بززا رعایززت اصززول حززروو نگززاری بززا فونززت  ، B Nazaninسززایز  ، 14pxفاصززله خطززو  ، وبززا
فرمت  PDFارسال شود.تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه حداکثر  3500کلمه، در رشته نثر ادبی حداکثر  2000کلمزه مزیباشزد. (در ایزن
رشتهها حداقلی در نظر گرفتهنشدهاست)
بخش هنرهای نمایشی و فیلم:
در این بخش، آثار تئاتر، نمایش نامه،فیلم کوتاه، فیلم نامه، انیمیشن(پویانمایی،) موشن گرافیک، استندآپ کمدی،
پادکست مورد داوری قرار می گیرد.
شرایط و ضوابط:
 ارسال نام بازیگران و عوامل گروه
 یک قطعه عکس از کارگردان(جهت چاپ در مکتوبات جشنواره)
 فایل متنی چکیده داستان اثر یا اثر(حداکثر  300کلمه)
 تحویل  3نسخه  DVDاز فیلم به دبیرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان و نام دانشگاه بر
روی لوح فشرده الزامی است)
 3 قطعه عکس از پشت صحنه
 ارسال پوستر مربو  به اثر الزامی است.
بخش هنرهای آوایی:
در این بخش، موسیقی اصیل ایرانی(فردی، گروهی،) سرود، نواهای محلی مورد داوری قرار میگیرد.
شرایط و ضوابط:
 تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره توسط سرپرست گروه یا نوازنده اثر
 ارسال نام نوازندگان و عوامل گروه
 یک قطعه عکس از سرپرست گروه یا آهنگ ساز (برای انتشار در مکتوبات جشنواره)
 تحویل  3نسخه  DVDاز فیلم (به صورت کامل) به دبیرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس سرپرست یا
آهنگساز و نام دانشگاه بر روی لوح فشرده الزامی است).
 هر فرد یا گروه میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش جشنواره شرکت نماید.
 ارائه پوستر مربو  به اثر الزامی است.
بخش هنرهای تجسمی:
در این بخش، آثار گرافیک، نقاشی طراحی، عکس، خوشنویسی مورد داوری قرار میگیرد.
شرایط و ضوابط:
 هر فرد می تواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید. نوع تکنیک اثر، آزاد است.
 ثبتنام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره توسط دانشگاه امکان پذیر است.
 ارائه اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابی به مرحله نهایی الزامی است.
 حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
 متقاضیان همراه فایلها، یک متن نوشتاری ( )Statementرا برای تشریح و تبین ایده و اثر خود ارسال کنند.
این نوشتار میبایست حداکثر  100کلمه باشد.
 در بخش پوستر ارسال فایل اصلی با رزولوشن  300dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.
 در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکتکننده موظف است فایل لایه باز  psdیا اصل اثر را برای احراز
هویت آن ارائه نمایند.
 ابعاد اثر باید حداقل  A4و حداکثر  50*70باشد.
 ارائه شناسنامه اثر شامل(نام و نام خانوادگی صاحب اثر، نام اثر، رشته و..). الزامی است.
بخش خلاقیت و نوآوری:
بخش مسابقه ای - طراحان کسب و کار اجتماعی:
این بخش از جشنواره با هدف شناسایی و معرفی برترین طرح ها و یا ایده های قابل تجاری سازی در عرصه اجتماعی
برگزار می شود . شرکت کنندگان در این بخش لازم است با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده، ایده و یا طرح ارایه شده
خود را بر روی توسعه یک محصول / خدمت مبتکرانه متمرکز نمایند که یا کاربرد بدیعی از فناوری موجود و یا ایجاد یک
فناوری است.
طرح کسب و کار ) :(BUSINESS PLANنوشته ای شامل اهداف، دلایل (که چرا آن اهداف قابل دستیابی هستند) و
برنامه برای رسیدن به آن اهداف است . همچنین می تواند شامل اطلاعات در مورد سازمان و گروهی که فعالیت می کنند
نیز باشد.
 معیارهای داوری طرح ها
 چگونگی کمک طرح در توسعه فرهنگیو اجتماعی دانشگاه یا جامعه
 سطح خلاقیت، ابتکار و نوآوری بکار گرفته شده
 چگونگی استفاده از فرصت تشخیص داده شده برای کسب درآمد امکان پذیری فنی، قابلیت اجرا و ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری
 توان کارشناسی مورد نیاز برای اجرای طرح
 مشخصات طرح کامل
 شامل عنوان طرح، نام طراح یا طراحان، مدت تخمینی انجام طرح، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز، تشریح و
توجیه فناوری
 فرهنگی، تشریح نوآوری طرح، وجه تمایز طرح در مقایسه با طرحهای موجود، چگونگی تحقق نیاز فرهنگی
جامعه توسط طرح.
گاه شمار جشنواره:
اعلام فراخوان:  3خرداد ماه 1399
مهلت ثبت نام و دریافت آثار:  15تیرماه 1399
مهلت داوری آثار:  8مردادماه1399
اختتامیه (به صورت متمرکز): هفته سوم مرداد ماه 1399
پایان/

کد خبر :

ج خ 983032

:
:
(۰)
استفاده از سایت به معنای قبول قوانین می باشد برای مطالعه کلیک نمایید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

طبقه بندی موضوعی