شما می توانید نظرات، اخبار ، مطالب و سایر مسائل مورد نظرتان را از طریق فرم زیر با «جشنواره خبر » درمیان بگذارید:
شماره فکس:
ایمیل: info@jashnvarekhabar.ir
سرویس هنری :
art@jashnvarekhabar.ir
سرویس ادبی:
literary@jashnvarekhabar.ir
سرویس بین الملل :
international@jashnvarekhabar.ir
سرویس نمایش:
dramatic@jashnvarekhabar.ir
سرویس تصویر:
film@jashnvarekhabar.ir
سرویس مطبوعات:
press@jashnvarekhabar.ir
سرویس معماری :
architecture@jashnvarekhabar.ir
پاسخگوی تلفنی ۲۴ ساعته:
۰۹۱۳۵۳۰۴۸۱۱
تماس جهت مشاوره و تبلیغات
info@jashnvarekhabar.ir
جشنواره های خارجی